แบบจำลองหอพัก 3 ชั้น

รายละเอียดติดต่อ dconth@hotmail.com

 

 

 

ภาพตกแต่งภายในห้องพัก

หมายเหตุ การตกแต่งภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้